• 12 sierpnia 2023

Z POMOCĄ UKRAINIE

Po 24 lutego ub. r. nic nie jest takie same. Polacy wykazali ogromną chęć niesienia pomocy ofiarom wojny, widać to było także w Tarnowskich Górach.

Wraz z radnymi Koalicji Obywatelskiej włączaliśmy się w działania prowadzone przez społeczników
w naszym mieście – pomoc w punktach obsługi uchodźców oraz przy organizacji pikniku
polsko-ukraińskiego.

Kilkukrotnie brałem także udział w konwojach humanitarnych na Ukrainę (do Drohobycza, Lwowa, Czerwonogrodu i Użhorodu).