• 17 kwietnia 2024

Wojewoda Śląski – spotkanie

Dziś w moim biurze poselskim Wojewoda Śląski Marek Wójcik spotkał się z kandydatką na burmistrza Zofią Lesiewicz, wicestarostą Sebastianem Nowakiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Przemysławem Cichoszem.
Niedawno powiat tarnogórski otrzymał ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informację o zwiększeniu z 2 do 6 mln zł dofinansowania do rozbudowy ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach.
Zadanie to będzie kosztowne, a powiat mimo tej dotacji może mieć problem z jego samodzielną realizacją.
Zofia Lesiewicz podziękowała wojewodzie za dobre informacje, zadeklarowała również, że w przypadku jej wygranej miasto Tarnowskie Góry będzie uczestniczyć w tym zadaniu i przekaże powiatowi środki na ten cel.
Podczas spotkania kandydatka na burmistrza omówiła również z wojewodą perspektywę współpracy w innych ważnych dla Tarnowskich Górach sprawach.