• 24 sierpnia 2022

Wnioski pokontrolne KO w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze

Wnioski pokontrolne KO w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze:
W kontrolach ogólnopolskich i regionalnych w sprawie dramatycznej sytuacji na Odrze wzięło udział kilkudziesięciu parlamentarzystów KO. Wnioski są następujące:
• System zawiódł. Opieszałość działania instytucji nadzorczych i brak skutecznego systemu monitorowania głównych parametrów wód. Pomimo posiadania wiedzy, wymagającej reakcji (3 sierpnia potwierdzonej już odpowiednimi pismami – Główny Inspektor Ochrony Środowiska) żadnej z kluczowych decyzji nie podjęto.
• Centralizacja systemu odpowiedzialności za stan i ochronę wód. Jednoczesne wyłączenie z systemu wielu lokalnych i regionalnych instytucji, w tym samorządów.
• Kompletnie zawiodły Wody Polskie – instytucja, która zatrudnia 6 tys. osób, wydaje pieniądze na limuzyny i mundury dla pracowników, natomiast nie ma żadnych kompetencji do przeprowadzania badań.
• Brak adekwatnego do obecnych warunków klimatycznych systemu kontroli i koordynacji zrzutów poprzemysłowych.
• Niespójna i nieefektywna polityka zarządzania zbiornikami retencyjnymi.
• Inwestowanie w centralę (zarobki, mundury, zatrudnianie wg zasady partyjnej, zamiast posiadanych kompetencji), kosztem instytucji w terenie.
• Brak środków europejskich i adekwatnych elementów współpracy z unijnymi partnerami.
• Dominacja propagandy nad polityką informacyjną.
Oczekujemy:
1) zabezpieczenia dokumentów;
2) rozliczenia osób odpowiedzialnych, które nie zareagowały w porę;
3) wyciągnięcia wniosków na przyszłość.
Parlamentarzyści KO nadal będą wchodzić do instytucji, w których nie otrzymali odpowiednich informacji. Stworzymy „czarną księgę”, w której przedstawione zostaną zawinienia władzy oraz rekomendacje na przyszłość.