• 19 czerwca 2023

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

Podczas posiedzenia, ekspresowo przeprowadzając trzy czytania, Sejm przyjął „Ustawę o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych”.
Tempo błyskawiczne, ale wcześniej przez osiem lat nie działo się nic, co przybliżyłoby ostatni etap zabezpieczenia niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”.
Ale lepiej późno…
*
Ustawa została przygotowana dla pięciu miast, w których rozpoznano konieczność usunięcia niebezpiecznych poprzemysłowych odpadów – Bydgoszczy, Jaworzna, Tarnowskich Gór, Zgierza, Tomaszowa Mazowieckiego (lista ta może być w przyszłości poszerzona).
Pisząc w skrócie – ustawa ta daje narzędzia gminom do usunięcia/zabezpieczenia tych odpadów, np. możliwość wywłaszczenia terenów należących do osób prywatnych, na których zlokalizowane są odpady w Tarnowskich Górach.
Zapisy ustawy mówią, że gminy będą zobowiązane do prowadzenia tych działań po pozyskaniu na nie środków krajowych lub europejskich. To oczywiście pieśń przyszłości, gdyż w ustawie wskazany jest jako główne źródło środków Krajowy Program Odbudowy, z którego jak wiadomo Polska, póki co środków nie dostała…. Ale kiedyś pewnie one do naszego kraju trafią…
*
Oczywiście wiele zapisów ustawy budzi wątpliwości. Bardzo zdecydowanie protestował przeciw niej podczas posiedzenia sejmowej Komisji Prezydent Bydgoszczy. Wskazywał, że takie zadania – usunięcie odpadów wytworzonych przed laty przez przedsiębiorstwa państwowe – powinny być realizowane bezpośrednio przez instytucje państwowe, a nie samorządy…
Krytykował zapis o karze w wys. 10 tysięcy złotych dla burmistrza/prezydent, który nie będzie realizował tego zadania, gdy będzie miał możliwość pozyskania na nie środków…
To uwagi słuszne, ale te odpady trzeba usunąć…
*
Sam korespondowałem i spotykałem się w tej sprawie z wiceministrem środowiska.
W ostatnich dniach byłem w tej sprawie w bieżącym kontakcie z Panem Burmistrzem Arkadiuszem Czechem. Rozmawialiśmy telefonicznie także wczoraj.
Pan Burmistrz, i oceniam to bardzo pozytywnie, powiedział, że ma świadomość, że nikt procesu zabezpieczenia odpadów po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” nie dokończy, jeśli nie zabierze się za to samorząd. Podkreślił, że w sytuacji zapewnienia na to środków (krajowych czy europejskich) miasto podejmie się tego zadania.
*
W związku z w/w wątpliwościami większość posłów klubu Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu. Będziemy jeszcze mieli w Senacie możliwość zgłaszania do niej poprawek.
Ja głosowałem ZA, podobnie jak śląscy posłowie Koalicji.
*
Kształt ustawy zmieniał się w ostatnich dniach, wprowadzane były do niej zmiany. Swoje uwagi zgłaszał niedawno także Burmistrz Tarnowskich Gór. Zakładam, że tarnogórski UM przeanalizuje w najbliższych dniach jej kształt.
Rozmawiałem już z Przewodniczącym senackiej komisji, która będzie nad nią pracować, żeby umożliwić ewentualne zaprezentowanie niezbędnych poprawek.