• 28 lipca 2023

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

Sejm właśnie odrzucił poprawki Senatu do Ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.
A były to dobre poprawki, ulepszające niezłą (przyznam obiektywnie) ustawę, która ma pomóc zlikwidować pięć historycznych wysypisk niebezpiecznych odpadów.
Senat wprowadził kilka poprawek, m.in. trzy na wniosek Burmistrza Tarnowskich Gór.
Jak wiadomo na sarkofagu, na które przewożone są odpady w Czarnej Hucie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków i inna infrastruktura. Znajduje się ona na terenach Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Starosty Tarnogórskiego.
Będą one niezbędne dla miasta Tarnowskie Góry, które – wg zapisów przyjętej ustawy – dokończy proces zabezpieczania odpadów.
Przyjęte przez Senat poprawki mówiły właśnie o przekazaniu takich terenów jednostką samorządu terytorialnego.
Prosta i przejrzysta poprawka. Oczywista.
Odrzucona przez PiS…
*
Burmistrz i starosta i tak będą musieli w tej kwestii znaleźć jakieś rozwiązanie, ale nie proście∆ byłoby przyjąć zapis, który jednoznacznie to reguluje…?