• 13 stycznia 2023

Trzeba jednak szukać rozwiązania problemów

Już w ub. roku mieliśmy kumulację półtora rocznika młodych ludzi pragnących rozpocząć naukę w liceach. Podobnie będzie niestety w tym…
To jeden z efektów deformy edukacyjnej…
*
Gmachy liceów nie są z gumy, a nikt nowych w ciągu roku nie zbuduje, zwłaszcza że już od roku 2024 liczba uczniów kończących podstawówki będzie znacznie niższa.
Trzeba jednak szukać rozwiązania problemów. W Warszawie np. rozważają wynajęcie (na rok, bo na tyle będzie potrzeba) dodatkowych pomieszczeń dla szkół średnich.
Wiem, że tarnogórskie starostwo, wraz z dyrektorami szkół średnich, także szuka optymalnych rozwiązań.
Na początku tygodnia spotkałem się z Przemysławem Cichoszem – Przewodniczącym Rady Powiatu – oraz Moniką Oleś – Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu.
Po rozmowie pozwoliliśmy sobie przedstawić Zarządowi Powiatu swoje pomysły.
Jestem przekonany, że zapewnienie szerokiej oferty edukacyjnej młodym ludziom w Tarnowskich Górach będzie priorytetem dla wszystkich.
*
Przemysław Cichosz Przewodniczący Rady Powiatu, Monika Oleś