• 12 sierpnia 2023

STOP WYCINCE DRZEW!

„Mam nadzieję, że lasy zakładane w czasach, gdy ziemią tą władał ród Donnersmarcków nie będą
w III RP wycięte przez Lasy Państwowe”- pisałem w interpelacji do Minister Środowiska.

Sprawa dotyczyła planu gigantycznych wycinek lasów w Nadleśnictwie Brynek. To teren będący
zieloną otuliną Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej, rejonu silnie zurbanizowanego z dużą
ilością mieszkańców.

Wiele z tych lasów posadzono ponad 100 lat temu, w czasach gdy tą ziemią administrował ród
Donnersmarcków, który bardzo dbał o rozwój przyrodniczy swoich terenów.