• 16 grudnia 2021

Rocznica wybuchu strajku w tarnogórskim FAZOSIE

41 lat temu robotnicy w tarnogórskim FAZOS-ie upomnieli się o prawo do wolności i godnego życia.
Dziś uczczono te wydarzenia.