• 3 lipca 2023

Problemy z drogą S11

Czy zły projekt węzła na trasie S-11 zakorkuje Piekary Śląskie?
Od wielu miesięcy, a nawet już lat trwała cisza w sprawie ustalenia przebiegu trasy S11 w województwie śląskim.
Aż niedawno w końcu przebieg ogłoszono. Jeśli chodzi o to, jak droga ta ma biec w pobliżu Tarnowskich Gór, to projekt nie budzi zasadniczych wątpliwości. Został przyjęty wariant, o który powszechnie zabiegano, nie dojdzie do odcięcia Strzybnicy od Pniowca.
Natomiast zdumiewa propozycja wariantu węzła w Piekarach Śląskich. To co proponuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może oznaczać, że samochody z terenu Bytomia, Chorzowa czy nawet Katowic kierujące się na trasę S11 będą musiały przejechać przez kilka ulic w centrum Piekar Śląskich, co będzie generować korki w centrum miasta.
Ponadto jest to rozwiązanie ignorujące zbudowany nie tak dawno północny przebieg obwodnicy Bytomia, który kosztował 200 mln zł ze środków europejskich. Wybrany wariant powoduje, że obwodnica zostanie w pewnym momencie ucięta…
Oczywiście podejmuję interwencje w tej sprawie. Spotkałem się z wiceburmistrzem Radzionkowa, byłem w kontakcie z prezydentami Bytomia i Piekar Śląskich. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu wygłaszałem w tej sprawie oświadczenie. Kieruję teraz w tej sprawie zapytanie do Ministra Infrastruktury.
Nie wyobrażam sobie, aby nie wybrano właściwego wariantu budowy węzła w Piekarach zwłaszcza, że taki jest i nie wydaje się, aby miał się okazać dużo droższy od tego, który proponuje GDDKiA.