• 25 marca 2021

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO

16 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO. Brała w nich udział b. liczna reprezentacja podmiotów zarządzających miejscami wpisanymi na tę listę – zarówno włodarze miast i gmin (m.in. z Torunia, Oświęcimia, Wieliczki, Tarnowskich Gór), proboszczowie drewnianych kościołów z Listy UNESCO, prezes Hali Stulecia we Wrocławiu i in. W posiedzeniu uczestniczyła również wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin.
Rozmawialiśmy o sytuacji obiektów UNESCO w czasie pandemii, ale wiele głosów dotyczyło również konieczności wprowadzenia rozwiązań systemowych (do tej pory w polskim prawie nie ma np. kategorii „obiekt światowego dziedzictwa”).
Najwięcej czasu poświęcono sytuacji obiektów w Tarnowskich Górach. Pani minister sama przyznała, że ze względu na fakt, że Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga prowadzi Stowarzyszenie, które same zarabia na ich utrzymanie, stawia je w wyjątkowo trudnej sytuacji.