• 15 listopada 2020

Posiedzenie Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO

  Dziś uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu walnego zebrania Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, stowarzyszenia kierowanego przez wiceprezydenta Torunia. Dobra okazja do ciekawej rozmowy; oczywiście dominowały tematy dotyczące trudności wynikających z drastycznego spadku liczby turystów w czasie pandemii.