• 13 listopada 2023

Pierwsze Posiedzenie X kadencji

Za chwilę zaczynamy X kadencję Sejmu.
W tej chwili chciałbym raz jeszcze podziękować swoim wyborom .
Obiecuję, że nie zawiodę zaufania!