• 13 lutego 2023

Parlamentarny Zespół ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO

W ub. tygodniu zaprosiłem na posiedzenie kierowanego przeze mnie Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Stołecznego Biura Ochrony Zabytków. Poprosiłem ich aby przedstawili działania Polski wspierające naszych sąsiadów z Ukrainy w zakresie ochrony tamtejszych zabytków i zachowania dóbr kultury.
To bardzo wszechstronna pomoc – zarówno materialna, jak i merytoryczna, a także związana z działaniami dyplomatycznymi na forum UNESCO, dzięki którym w styczniu tego roku na prestiżową listę wpisano historyczne centrum Odessy.
Polska koordynuje pomoc innych państw dla Ukrainy, która dociera do różnych instytucji: muzeów, bibliotek, archiwów, teatrów. To zarówno wsparcie w zakresie zabezpieczenia i dygitalizacji zbiorów, podtrzymania funkcjonowania instytucji, eksperckie wsparcie dotyczące dokumentacji strat oraz rozwiązań na przyszłość w zakresie odbudowy.
Aktualnie Polska wspiera inicjatywę wpisania na listę UNESCO zespołów urbanistycznych w Czernihowie oraz w Charkowie.