• 25 marca 2021

Pakiet Praw Kobiet

Warto podkreślić najważniejsze – im lepsza będzie edukacja seksualna i dostępność antykoncepcji, tym mniej będzie aborcji. Ale nie należy aborcję uważać za rodzaj antykoncepcji.
Aborcja zawsze jest dramatem, czymś złym. Oczywiście w pewnych sytuacjach „złem koniecznym”.
Czy propozycje przedstawione dziś przez Platformę (w tym dopuszczenie aborcji w wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej kobiety – po konsultacji z psychologiem i lekarzem i indywidualnej decyzji kobiety do 12 tygodnia ciąży) mogą stać się podstawą nowego społecznego kompromisu w tej sprawie?