• 30 marca 2021

Oświadczenie Przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach

Poniżej treść oświadczenia Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej:
Podczas dzisiejszego posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach ugrupowanie burmistrza Arkadiusza Czecha – Inicjatywa Obywatelska, wraz z klubem PiS i Naszego Samorządu Stanisława Torbusa, zdecydowało o wyborze trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Mirosława Grzędy z Klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Radni Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko takiej decyzji.
Szanujemy zarówno pana Mirosława Grzędę , jak i pozostałych radnych z Klubu PiS, naszych kolegów i sąsiadów.
Jednakże nie może zapominać, że reprezentują oni w naszym mieście partię zdecydowanie antysamorządową. Przynależność do Klubu Radnych PiS to legitymizowanie rzeczy, z którymi wielu tarnogórzan nie może się identyfikować – jak m.in. likwidacja niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, dążenie do centralizacji państwa, próby osłabiania niezależnych mediów, marnotrawienie publicznych pieniędzy (utopienie 1,5 mld zł w elektrowni Ostrołęka), brak czytelnych zasad przyznawania środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Brak wsparcia dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w utrzymaniu Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga i próba ich nacjonalizacji, co ze względu na pamięć przodków – Franciszka Garusa i Feliksa Woźniczki – jest dla mnie szczególnie bolesne.
Pragniemy wyrazić zdziwienie wobec decyzji burmistrza Arkadiusza Czecha , radnych Inicjatywy Obywatelskiej i Naszego Samorządu dla takiej afirmacji Prawa i Sprawiedliwości w Tarnowskich Górach.
Łukasz Garus – Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach