• 26 października 2023

Odbiór zaświadczeń o wyborze do Sejmu

W dniu odbioru zaświadczenia o wyborze do Sejmu, chciałbym raz jeszcze powiedzieć każdej mojej wyborczyni, każdemu mojemu wyborcy – DZIĘKUJĘ