• 6 września 2023

Nowa Remiza dla OSP Kalety

Piękny prezent na Jubileusz 100-lecia OSP w Kaletach
Ochotnicze Straże Pożarne to oczywiście przede wszystkim ludzie – druhny i druhowie nie szczędzący swojego czasu i sił zarówno dla ratowaniu ludzkiego życia i dorobku, ale także w podejmowaniu niezliczonych działań kulturalnych.
Ale – w XXI w. równie ważny jest sprzęt i warunki, w których przychodzi im pracować.
Druhowie OSP Kalety, którzy w sobotę świętowali jubileusz 100-lecia otrzymali od miasta piękny prezent – nowoczesną remizę!