• 12 maja 2022

Najlepsze życzenia w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych

Serdeczne życzenia.
Docenienia Waszej pracy w każdym obszarze…