• 17 czerwca 2022

„Myślenie według Tischnera”

Ciekawe rozmowy na ważne tematy w Łopusznej, podczas zorganizowanej przez posła Marka Sowę konferencji „Myślenie według Tischnera”.
Jakie kazanie wygłosiłby dziś politykom ks. Tischner?
Czy PO jest jeszcze partią chadecką?
Polityka albo służy ludziom albo staje się zbędna.
– to przykładowe tematy wokół których toczyła się dyskusja.