• 31 marca 2023

STOP CPK! – Mikołów

Rozwój nie może opierać się na ludzkiej krzywdzie !!
CPK to nie tylko gigantomania bez racjonalnego uzasadnienia, ale także plany wywłaszczeń straszliwie krzywdzących tysiące osób.
Specjalna PiS-owska ustawa zakłada wypłatę nie wartości ODTWORZENIOWEJ, która umożliwiłaby zbudowanie nowego domu, ale rynkowej – a wobec planów budowy kolei dużej prędkości ceny w okolicy, gdzie ma przebiegać gwałtownie spadają.
Szczęśliwie Kolej Dużej Prędkości nie zagraża Tarnowskim Górom.
Nie znaczy to jednak, że jestem obojętny wobec zagrożeń, które niesie ten projekt.
Dlatego byłem dziś w Mikołowie.
„Już koniec rozmów, teraz czas na walkę padło dziś na mikołowskim Rynku”.