• 16 grudnia 2021

Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej

Złożyliśmy dziś projekt zmiany Konstytucji RP, która zwiększa liczbę głosów potrzebną w Sejmie do ew. uchwały o wystąpieniu z Unii Europejskiej.