• 10 czerwca 2021

Logo UNESCO na znakach drogowych – jest szansa

Artykuł w tvn24.pl o odpowiedzi Ministra Infrastruktury na moją interpelację nt. możliwości umieszczania logo UNESCO na znakach drogowych . Po raz drugi minister zapewnia mnie, że rozważy „zasadność wprowadzenia” takiej możliwości (alleluja !!!😁😁😁).
Zapewniam, że dam ministrowi niedługi czas na te rozważania.