• 8 września 2023

Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa

Otrzymałem bardzo miły list od Prezesa Ligi Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce, Wiceprezydenta Torunia Zbigniewa Fiderewicza (załączam je w komentarzu).

Pan Prezydent przypomina w nim wspólne inicjatywy, które podejmowaliśmy na rzecz obiektów UNESCO w Polsce.
Nawet nie o wszystkich pamiętałem, dopiero zebrane razem pokazują, że trochę tego było 🙂.

Oczywiście bycie w opozycji sprawiało, że łatwo o konkretne osiągnięcia nie było, ale z niektórymi sprawami (nierozwiązywalnymi przez lata) czasem się udawało – jak ze zmianą przepisów przez Ministra Infrastruktury, umożliwiającą umieszczanie na znakach przy drogach krajowych emblematu UNESCO.