• 1 września 2023

Konferencja prasowa PO w Bytomiu

Wczoraj na konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej w Bytomiu miałem okazję złożyć konkretną deklarację naprawy niedoskonałego prawa stanowionego w ciągu ostatnich ośmiu lat rządów PiS-u.
Jedną z pierwszych zmian będzie poprawa „Ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych”, która może pomóc rozwiązać problem składowisk niebezpiecznych odpadów w Tarnowskich Górach i Jaworznie. To nie może być „zadanie własne” samorządów, jak zapisał w ustawie PiS, ale „zadanie zlecone” samorządom, finansowane m.in. ze środków budżetu państwa.