• 7 kwietnia 2021

Klub Obywatelski z udziałem Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego

W Polsce realny jest scenariusz wytworzenia się systemu partii dominującej. Taki system cechowałaby trwała nierównowaga. W rezultacie zaczęłyby się zapewne pojawiać elementy oligarchizacji życia społecznego. Stan taki zaś wpływałby na jakość demokracji, zwłaszcza w zakresie tak fundamentalnych jej czynników jak np. równość polityczna. Pełnia władzy dla jednego ugrupowania na wszystkich najważniejszych szczeblach, może prowadzić do sytuacji, w której faktyczne ośrodki decyzyjne znajdą się w formalnych i nieformalnych gremiach partyjnych, które łatwo mogą spleść się z prywatnym biznesem.

Dysponująca bardzo ograniczonym dostępem do mediów, pozbawiona jakiejkolwiek realnej władzy opozycja, stanie się bezsilnym recenzentem poczynań rządzących. Żadna licząca się grupa społeczna nie będzie, przy najlepszych chęciach, zainteresowana kontaktami i pośrednictwem w realizacji swych interesów z opozycją, niedysponującą ani wpływem na decyzje rządzących, ani chociażby możliwością nagłośnienia problemu.

Transmisja spotkania na FB: https://www.facebook.com/Glogowski.Tomasz