• 27 lipca 2023

Jutro ostatnie posiedzenie Sejmu

Jutro jednodniowe posiedzenie Sejmu, poświęcone przede wszystkim rozpatrzeniu poprawek Senatu do ustaw przyjętych w ostatnim czasie przez Sejm. 📄
Będą wśród nich poprawki do „Ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych”, przygotowanej m.in. dla dokończenia likwidacji wysypisk po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”. Senat zaproponował zmiany ułatwiające ten proces i chciałbym mieć nadzieję, że Sejm (a szczególnie partia rządząca…) je zaakceptują.
*
Aha, może wreszcie jutro pani marszałek będzie uprzejma poinformować, kiedy planuje kolejne posiedzenia Sejmu, bo wciąż (‼️) nie mamy takiej wiedzy…