• 6 lipca 2023

Fundusze dla Polski i referendum

PiS jest przerażony perspektywą porażki, więc tworzy problem, którego nie ma. Naszą odpowiedzią jest projekt uchwały, który dziś podpisałem

Wzywa on rząd do skorzystania z przewidzianych prawem UE mechanizmów solidarnościowych i zapewnienia ochrony interesów RP

To aż 2 mld zł dla Polski 🇵🇱 – Fundusze przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy.
Czechy już zapowiedziały wystąpienie z takim wnioskiem, a PiS chce robić referendum…

I to w sprawie, w której nie ma sporu. Przymusowa relokacja nie jest wspierana przez żadną siłę polityczną w Polsce, więc nie trzeba wydać 100 mln, by się tego dowiedzieć😡

Można za to skorzystać z rozwiązań, które zostaną przygotowane dla państw podatnych na presję migracyjną, takich jak Polsk