Praca naukowa

Pisanie i publikowanie to jeden z głównych „obowiązków” filologa. W ciągu kilku lat starałem się wywiązać z niego w miarę rzetelnie :-) – uzbierało się kilka różnorodnych wydawnictw. Przedstawiam tu niektóre z nich. Chętnie zapoznam się z opiniami czytelników.

Doktorat i okolice

Tematem mojej rozprawy doktorskiej był tygodnik społeczno-kulturalny "Przemiany", który ukazywał się w Katowicach w latach 1956-1957. Poprawioną wersję doktoratu wydało Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; wcześniej ukazały się moje dwa teksty poświęcone "Przemianom".

 

  Pismo "śląskiego Października".
Tygodnik społeczno-kulturalny "Przemiany" (1956-1957)

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
  Wilhelm Szewczyk jako redaktor "Przemian".
W: Wilhelm Szewczyk - pisarz, publicysta, niemcoznawca.
Red. J. Śliwiok, Katowice 2002.
  "Przemiany" - zapomniany tygodnik społeczno-kulturalny.
"Zeszyty Prasoznawcze" nr 3-4/2001.