• 9 stycznia 2023

Złożona interpelacja do Ministra Zdrowia

Bieganie od apteki do apteki w poszukiwaniu antybiotyków, gdy szybko musimy podać choremu dziecku lekarstwo, to nic dobrego. Zadaniem rządu jest zapewnienie obywatelom dostępu do leków i prowadzenie niezbędnych analiz dotyczących zachorowalności i zapotrzebowania na antybiotyki. Tymczasem tych w aptekach ostatnio dramatycznie brakuje.
W powyższym temacie wystosowałem pytanie do Ministra Zdrowia, jak ministerstwo zamierza rozwiązać ten problem, tak dotykający Polaków obecnie, w czasie licznych infekcji.