• 25 marca 2021

Zapytanie poselskie w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu w zakresie dostępu do telefonii komórkowej i internetu

Dziś zwróciłem się z zapytaniem do Ministra Infrastruktury, dotyczącym sporych problemów z zasięgiem telefonicznym w niektórych obszarach. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie bez dostępu do internetu, a tym bardziej do telefonu – zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy większość osób pracuje zdanie, również w tej formie prowadzona jest edukacja dzieci i młodzieży. Problem zasygnalizował mi sołtys Miedar, pan Wojciech Nawrocki. Treść zapytania: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=3055