• 20 listopada 2019

Zapytanie dot. sytuacji finansowej szpitali powiatowych

Moje pierwsze wystąpienie w IX kadencji Sejmu – podczas debaty nad wotum zaufania dla rządu pytałem o pomysł na poprawę sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Od 2-3 lat ich zadłużenie rośnie z kilku powodów: narzucania przez rząd podwyżek dla różnych medycznych grup zawodowych (rekompensowanych, jeśli w ogóle, po kilku miesiącach), czy też wprowadzenia ryczałtu na finansowanie ich działalności.