• 15 września 2023

Zakłady Chemiczne

Moje konkretne zobowiązanie – nowelizacja „Ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych” i jej efektywne wykorzystanie.
„Przez ostatnie osiem lat” – że zacytuję klasyczkę, nic się nie działo na terenie po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”. Ostatni etap prac został wykonany za rządów Platformy Obywatelskiej.
PiS przygotowywał w tym czasie (przez ok 7 lat !!) ustawę, która dawałaby możliwość dokończenia zabezpieczenia odpadów w Tarnowskich Górach (także zalegających na terenach prywatnych), jak i usunięcia historycznych odpadów w kilku innych miejscach w Polsce (m.in. w Jaworznie).
Jest ona niedoskonała (uważamy, że tego typu działania powinny być „zadaniem zleconym” gminom, a nie „zadaniem własnym”). Bardzo „niedoskonałe” są również źródła finansowania zadania – jako główne wymieniono KPO (co brzmi jak żart, biorąc pod uwagę, że PiS uważa, że środki zKPO nie są Polsce potrzebne…), nie wpisano środków budżetowych.
Ustawę trzeba szybko poprawić i sprawnie rozpocząć ostatni etap zabezpieczania odpadów na Czarnej Hucie.