• 8 lutego 2023

Wystąpienie w sejmie

Dziś w porządku obrad Sejmu m.in. ustawa nt. możliwości tworzenia rad senioralnych w gminach, powiatach, województwach.
To dobre rozwiązanie, zresztą w wielu samorządach takie rady już działają.
*
W dyskusji przypomniałem przykry fakt. 1 października 2016 r. Obywatelski Parlament Seniorów, będący reprezentacją środowiska senioralnego, miał swoją sesję w sali plenarnej Sejmu. Niestety, już od 2017 gmach Sejmu pozostawał – decyzją marszałka – zamknięty dla największej organizacje seniorów (salę udostępniono dopiero w ub. roku, bo wiadomo wybory blisko…).