• 9 lutego 2023

Wniosek o wotum nieufności

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnek podpisany.