• 1 listopada 2022

Warto 1 XI wspominać pierwsze pokolenia tarnogórzan

Pomysł zapalenia zniczy w miejscu dawnych tarnogórskich nekropolii został rzucony dwa dni temu, tu na facebook’u, przez Jean Areque Po’zniak.
Byliśmy w miejscu najstarszego cmentarza – obok kościoła Piotra i Pawła, a także na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego.
Rozmawialiśmy o historii naszego miasta, o dziejach tych, jak i innych miejsc pochówku.
Wyraziliśmy przekonanie, że warto 1 XI wspominać pierwsze pokolenia tarnogórzan.