• 1 października 2019

Warszawskie UNESCO

Dziś w Sejmie wybór nowego Marszałka Sejmu, a na posiedzeniu Komisji ds. UE rozpatrywaliśmy odpowiedź Ministra Inwestycji na dezyderat w sprawie przyspieszenia rewitalizacji terenów poprzemysłowych na obszarach górniczych.
Ja ponadto spotkałem się z dyrektor Muzeum Warszawy, która to instytucja zajmuje się sprawami UNESCO w stolicy. Pani dyrektor zapoznała mnie z pracą „Centrum Interpretacji Zabytku Stare Miasto”, którego działalność polega na dokumentacji procesu odbudowy Starego Miasta (właśnie ta unikatowa odbudowa była podstawą wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa). To jedna z dwóch instytucji w Polsce przy miejscach UNESCO dedykowana konkretnie światowemu dziedzictwu.
Oprócz Warszawy prezentuje w różny sposób inne miejsca listy UNESCO, wstępnie rozmawialiśmy także o takiej możliwości w odniesieniu do Tarnowskich Gór.