• 7 sierpnia 2019

W Sejmie

Najważniejszym obszarem pracy posła jest stanowienie prawa. W minionej kadencji Sejmu pracowałem w Komisji Finansów Publicznych, Komisji ds. Unii Europejskiej oraz byłem Wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Składałem również interpelacje i zapytania, które m.in. dotyczyły: kontynuacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech ˝Maluch”, refundacji leku Spinraza (nusinersen) osobom cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni, wydłużonego czasu oczekiwania na leczenie sanatoryjne dla mieszkańców woj. śląskiego, przeprowadzania biopsji szpiku kostnego i punkcji lędźwiowej u dzieci bez zastosowania znieczulenia ogólnego, podjęcia rozmów z Republiką Słowacji zmierzających do ponownego uruchomienia zamkniętych polsko-słowackich szlaków turystycznych w Tatrach, opóźnienia wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników, uregulowania przepisów dotyczących gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi, zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie wprowadzania narzędzi prawnych umożliwiających eliminację naruszeń ustaleń planu miejscowego, zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie podłączania do sieci i podpisywania umów na dostawę energii elektrycznej z osobami nieposiadającymi tytułu prawnego do korzystania z lokalu, środków na prace projektowe i realizację poszczególnych etapów zadania „Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór”.

Wszystkie interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami dostępne są na stronie www.sejm.gov.pl