• 7 sierpnia 2019

Unia Europejska

Przeznaczeniem Europy jest jedność, a Unia Europejska jest jej owocem. Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej widać przede wszystkim w rozbudowie i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej oraz zmianie krajobrazu polskich miast i wsi. Polska jest największym beneficjentem środków europejskich. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro.

Od 2007 r. pracuję w sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej. Ponadto, współpracuję z europosłami – współgospodarzem biura poselskiego w Tarnowskich Górach pozostaje prof. Jerzy Buzek. Współpracowałem także z europosłem Markiem Plurą organizując spotkania i konkursy europejskie, w ramach których laureaci mogli zobaczyć Europarlament i Brukselę.