• 7 sierpnia 2019

UNESCO dla tarnogórskich podziemi

Tarnogórskie obiekty pozostałe po wydobyciu zostały w lipcu 2017 r. wpisane na Listę UNESCO (to pierwszy w woj. śląskim i 16 w Polsce wpis). Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej włożyło wiele wysiłku w pracę nad tym wnioskiem. Jestem dumny z faktu, że miałem szansę pomagać im w tym dziele. Udało mi się przekonać Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską do przekazania 100 tys. zł na opracowanie dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku. Zapraszałem do Tarnowskich Gór ambasadorów wszystkich krajów wchodzących w skład Komitetu, który zdecydował o tym, że znaleźliśmy się na tej prestiżowej liście. Wspólnie z władzami Tarnowskich Gór organizowaliśmy wydarzenia promujące nasz wniosek – w Sejmie RP (we współpracy z Przewodniczącym Komisją Sportu i Turystyki) oraz w Parlamencie Europejskim (we współpracy z prof. Jerzym Buzkiem). Ten wpis to zaszczyt dla wszystkich mieszkańców, ale też wielka odpowiedzialność, aby dbać o tak wielkie dobro, które jest naszą małą ojczyzną.

Z mojej inicjatywy powstał również sejmowy Zespół ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO, którego jestem przewodniczącym. Obecnie pracujemy nad tym, aby ułatwić administratorom obiektów UNESCO w Polsce zarządzanie nimi oraz zaktualizować przepisy, które pomogą lepiej promować te ważne miejsca.