• 5 marca 2022

Tarnogórski konwój humanitarny wyjechał na Ukrainę 5 marca

Tego Putin zapewne nie chciał – odbudowuje się tożsamość Zachodu.
Sojuszu wolnych państw opartym na podstawowych wartościach – wolności, równości, sprawiedliwości.
Odbudowuje się oczywiście dzięki heroicznemu wysiłkowi Ukraińców.
*
Wczoraj widziałem dziesiątki, a może i setki aut wypełnionych pomocą, pędzących ku granicy.
Zarówno TIR-y, busy, jak i „konwoje” kilku zwykłych aut z rejestracjami z jednego miasta. To co ludzie sami zebrali
Wypełnione po dach pomocą.
Zdecydowana większość z Niemiec, ale i z Danii, Włoch, Hiszpanii.
Ta pomoc docierali na miejsce, nawet pod Kijów, trasy są drożne.
Mam nadzieję, że dociera też ta potrzebna do prowadzenia wojny.