• 10 czerwca 2021

Symbol „UNESCO” na znakach drogowych?

Czy umieszczanie symbolu „miejsca światowego dziedzictwa UNESCO” na tablicach informacyjnych przy drogach będzie legalne?
Dziś prowadziłem posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO poświęcone tej kwestii.
Starania o zmianę (drobną i chyba niekontrowersyjną) rozporządzenia ministra, która to umożliwi, trwają od kilku lat – zaprezentował je dziś Prezes Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”. Rozmowa z reprezentującym Ministra Infrastruktury dyrektorem Departamentu Dróg Publicznych była konstruktywna. Za kilka tygodni sprawdzę, czy wniosła coś konkretnego.