• 3 maja 2023

Święto Konstytucji 3 Maja

Art. 8 Konstytucji 3 Maja rozpoczynał się od słów:
„Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla”.
Na język współczesny można to przełożyć następująco:
„Wyroki może wydawać sąd, a nie pseudokomisja powołana przez rządzących w celu eliminacji przeciwników politycznych”
*
Konstytucja i konieczność jej przestrzegania przez wszystkich, także (a nawet zwłaszcza !) tych, którzy posiadają największą władzę, odróżnia państwa prawdziwie demokratyczne, od tych które demokrację próbują udawać.
*
Dzisiejsze uroczystości w Tarnowskich Górach, Kaletach i Gliwicach.