• 20 lipca 2023

Spotkanie z OZZPiP w Tarnowskich Górach

Wczoraj spotkałem się z przedstawicielkami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Punktem wyjścia do rozmowy był obywatelski projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
To projekt realizujący racjonalne postulaty środowiska pielęgniarskiego, m.in. ustalania wynagrodzeń wg rzeczywistych kwalifikacji personelu.
Panie były zaskoczone informacją, że Marszałek Sejmu nie podaje wciąż (!!!) informacji o ewentualnych posiedzeniach Sejmu po 28 lipca, co może wskazywać na to, że w tej kadencji nie dojdzie do głosowania nad ustawą…
Była okazja również do ogólnej rozmowy nt. sytuacji w służbie zdrowia.
Bardzo podobały mi się stwierdzenia, że samo kierowanie kolejnych środków do systemu ochrony zdrowia nie da zbyt wiele, jeśli ten system będzie źle zorganizowany.
Wstrząsająca była wypowiedź jednej z pań, wg której obecna organizacja systemu zdrowia powoduje, że pacjent przestaje się w ogóle liczyć – ważne są sprawozdania, procedury, rozliczenia…