• 3 marca 2023

Spotkanie w Kaletach

W środę wieczorem w Kaletach na spotkaniu Koła Związku Górnośląskiego, z udziałem m.in. Grzegorz Franki – Prezes Związku Górnośląskiego i burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi.
Trochę spraw organizacyjnych, ale przede wszystkim fajna rozmowa – głównie o tym, że tożsamości nie można mylić ze skansenem, a tradycja też jest czymś żywym, ewoluującym.