• 16 grudnia 2021

Spotkanie członków parlamentarnych komisji ds. Unii Europejskiej państw Trójkąta Weimarskiego

Dziś odbywa się spotkanie członków parlamentarnych komisji ds. Unii Europejskiej państw Trójkąta Weimarskiego, czyli Francji, Niemiec i Polski – w formule online.
Zabrałem głos m.in. na temat transformacji energetycznej. Wskazując, że zielony ład może być szansą dla naszego kraju, ale i wielkim wyzwaniem, podkreślając problemy, z którymi musimy poradzić sobie na poziomie krajowym – jak ryzyko utraty środków na transformację dla województwa śląskiego z powodu wydawania nowej koncesji na wydobycie węgla w Mysłowicach.
Zauważyłem także, że dobrze, iż dzisiejsze spotkanie dotyczyło zarówno spraw gospodarczych, jak i spraw praworządności wskazując, że Unia Europejska nie może być traktowana jak bankomat, ale wspólnota państw wyrażających określone wartości. Podziękowałem za dotychczasowe działania w obronie praworządności w państwach członkowskich.