• 10 czerwca 2021

Spis Powszechny 2021

SPISANY… 🙂
Nawet się chwilę zastanawiałem, bo przecież narodowość to zarówno to kim są rodzice, kim byli dziadkowie, ale też co czujesz w głębi.
Więc – narodowość: POLSKA, poczucie przynależności także do innego narodu/wspólnoty etnicznej: ŚLĄSKA, język: POLSKI, wyznanie: RZYMSKOKATOLICKIE.
Trwam w przekonaniu, że Górny Śląsk pozostanie ojczyzną (najbliższą i najważniejszą) i dobrym miejscem dla wszystkich jego mieszkańców – Ślązaków, Polaków, Niemców, Czechów, czy też osób czujących związek z więcej niż jednym narodem.