• 25 marca 2021

Śląski separatyzm według MEN

Platforma edukacyjne MEN zaleca wspominanie (oczywiście negatywnie) na lekcjach WOS o śląskim separatyzmie… Zwracam się do ministra Czarnka o wyjaśnienia w tej sprawie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=20645