• 8 kwietnia 2023

Radzionków

Z zaskoczeniem (człowiek uczy się całe życie) przeczytałem parę dni temu na profilu Grzegorz Franki – Prezes Związku Górnośląskiego, że tradycja święcenia potraw w Wielką Sobotę dotarła na Górny Śląsk dopiero po II wojnie światowej, wraz z repatriantami ze Wschodu. Piękny to zwyczaj, więc nie dziwne, że się przyjął i wzbogacił wielokulturową tożsamość naszego regionu.
Dziś w południe do Radzionkowa, do kościoła pw. św. Wojciecha, przyjechało dużo osób także z innych miejscowości.
W wielu rozmowach padała zapowiedź, że w przyszłym roku także ubierze się śląski strój.