• 22 września 2023

Przywrócimy Polskę normalną!

Wszyscy, którzy wspieracie system poparty na nienawiści, na przemyśle pogardy, na szczuciu na innych, będziecie ponosić odpowiedzialność za akty agresji będące tego pokłosiem‼
15 października przywrócimy Polskę normalną 🇵🇱