• 24 sierpnia 2022

Projekt ustawy powstał z potrzeby walki o godne życie osób niepełnosprawnych

Drożyzna i inflacja sprawiają, że osoby z niepełnosprawnością posiadają coraz większe problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, takich jak opłacenie rachunków, zakup żywności, środków higieny osobistej. Najlepiej wiedzą o tym osoby opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami, niesamodzielnymi i pobierającymi rentę socjalną, którzy nie mogą podjąć pracy.
Z inicjatywy Posłanki na Sejm RP Pani Iwony Hartwich powstał Obywatelski projekt ustawy Renta socjalna dla osoby z niepełnosprawnością.
Projekt zakłada zrównanie rent socjalnych – obecnie jej wysokość to 1 217,98 zł miesięcznie, do poziomu płacy minimalnej w Polsce, obecnie w wysokości 3 010 zł.
Zachęcam do składnia podpisów pod projektem o podwyższenie renty socjalnej, w moim biurze poselskim codziennie od 10 do 14, w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 1.
Można również samodzielnie zebrać podpisy i dostarczyć je do mojego biura.
Lista i pełny projekt dostępne tu: 👉
Projekt ustawy powstał z potrzeby walki o godne życie osób niepełnosprawnych. Dziękuję